ikonka usługi

Biuro oferuje szeroki zakres usług w obszarze księgowości i podatków:


Prowadzenie księgowości spółek, osób fizycznych oraz stowarzyszeń

 • księgi rachunkowe
 • księga przychodów i rozchodów (KPiR)
 • ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów).

Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • podatek od towarów i usług VAT
 • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT oraz od osób prawnych CIT
 • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników

 • prowadzenie teczek osobowych, ewidencji urlopowej, naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy autorskie)
 • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS

Ponadto

 • pomoc przy zakładaniu firmy
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • sprawozdawczość statystyczna GUS i sądowa (KRS)
 • reprezentacja przed urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych

Aktualnie obsługiwane branże:

usługi budowlane, transportowe, internetowe, informatyczne, tłumaczeniowe, porządkowe, prawnicze, fotograficzne, szkoleniowe, BHP, ochrona osób i mienia, produkcja filmowa, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, pośrednictwo ubezpieczeniowe, nauczanie języków obcych, wynajem nieruchomości, wynajem samochodów, montaż urządzeń klimatyzacyjnych, gastronomia, handel hurtowy;