ikonka certyfikat

Certyfikat Ministerstwa Finansów

Licencja Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie biura rachunkowego (CF nr 10940/2005), która formalnie potwierdza wykształcenie i doświadczenie w zakresie rachunkowości.

ikonka doktorat

Doktorat w zakresie rachunkowości

  • Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie rachunkowości uzyskany na Akademii Ekonomicznej, rozprawa doktorska dotyczyła organizacji rachunkowości w systemie zarządzania organizacją.
  • Dzienne studia magisterskie o specjalności rachunkowość i auditing na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
ikonka doświadczenie

Bogate doświadczenie zawodowe

  • Praca w biurze rachunkowym jako samodzielny specjalista ds. rachunkowości: prowadzenie ksiąg handlowych podmiotów z różnych branż i o różnej formie działalności oraz rozliczenia podatkowe [2001-2006].
  • Stanowisko głównej księgowej w spółce prawa handlowego [2004-2006].
  • Własne biuro rachunkowe [od 2006].
ikonka działalność

Działalność naukowo-dydaktyczna

  • Prowadzenie w szkołach wyższych zajęć dydaktycznych z rachunkowości finansowej, rachunku przepływów pieniężnych i zajęć laboratoryjnych z komputerowej ewidencji księgowej.
  • Publikacje naukowe i prace badawcze w obszarze analizy zgodności informatycznych systemów rachunkowości z wymogami prawnymi, głównie z ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym oraz w zakresie organizacji rachunkowości i systemów zarządzania.